Podręczniki

Drodzy rodzice!

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych wszyscy uczniowie szkoły otrzymają komplety podręczników na początku roku szkolnego. Jedynym podręcznikiem, którego nie zapewnia szkoła jest podręcznik do religii. Aktualny wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w zakładce dokumenty

Czytaj dalej →

Życzenia

Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek,

niechaj gwiazdka z nieba leci.

Niech Mikołaj tuli dzieci,

biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

Niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie!

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia

Życzy w imieniu  społeczności Szkoły Podstawowej

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Dyrektor szkoły – Małgorzata Kardasz

Czytaj dalej →

Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską

Spotkanie edukacyjne z sędzią Anną Marią Wesołowską

Gmina Śrem w związku z realizacją projektu „Profilaktyka ma znacznie – wielowymiarowe działania gminy Śrem w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie” serdecznie zaprasza na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 17.00 w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury w Śremie przy ul. Staszica 1. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców gminy Śrem, a zwłaszcza do rodziców, dziadków, kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli oraz innych osób działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Tematyka spotkania edukacyjnego będzie związana z  zagrożeniami i niebezpieczeństwami jakie mogą dotknąć młodych ludzi jak również roli rodziców i szkoły w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Sędzia Anna Maria Wesołowska w ramach profilaktyki przestępczości będzie mówiła o ryzykownych zachowaniach młodych ludzi, a także o ich bezpieczeństwie i prawach dziecka. Część wykładu zostanie też poświęcona znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły. Podczas spotkania będą również poruszane kwestie zaniedbań i różnych form przemocy wobec dziecka w tym kwestie wykorzystywania dzieci w konflikcie okołorozwodowym.  Prelegentka będzie również mówiła o mediacji w sprawach nieletnich oraz o mediacji rówieśniczej jako formie rozwiazywania konfliktów w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Anna Ślipko-Rewers pod numerem telefonu 612839997 w.23.

Czytaj dalej →