Aktorskie popisy Przedszkolaków

13 marca dzieci z grupy Pszczółki wzięły udział w VIII Przeglądzie Pantomimy. Chłopcy za pomocą gestu, ruchu i mimiki przedstawiali scenę cudu Jezusa: uciszenie burzy. Tekst z dużą starannością i odpowiednią intonacją odczytała Maja. Gratulujemy!

Czytaj dalej →

Dbamy o jamę ustną

20 marca obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Z tej okazji nasza szkolna higienistka przeprowadziła we wszystkich klasach pogadanki nt. dbania o jamę ustną. Młodsze dzieci uczyły się poprawnie szczotkować ząbki. Mamy nadzieję, że teraz widać u dzieci będzie już tylko piękne uśmiechy.

Czytaj dalej →

Wartości…

W piątek 9 marca odbyła się godzina wychowawcza – dla uczniów klas od 4 do 7 – poświęcona wartościom. Lekcję o odwadze poprowadził pan Jędrzej Guzewski. Uczniowie mieli okazję – rozmawiając o odwadze – przypomnieć sobie postaci historyczne oraz z literatury, które ich zdaniem były odważne. To już kolejna lekcja związana z realizacją projektu zawartego w programie wychowawczo -profilaktycznym szkoły poświęconym wartościom.

Czytaj dalej →

Dzień Kobiet 2018

Z okazji Dnia Kobiet uczniowie klasy czwartej oraz Samorząd Uczniowski przygotowali dla wszystkich kobiet i dziewczynek z naszej szkoły programy artystyczne. Było radośnie i kolorowo.

Czytaj dalej →

IX powiatowy konkurs historyczno-plastyczny „Sławni Wielkopolanie”

W dniu 7 marca  2018 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie odbył się IX Powiatowy konkurs historyczno-plastyczny „Sławni Wielkopolanie” pod Patronatem Burmistrza Śremu.
Zebranych powitała dyrektor  szkoły pani Małgorzata Kardasz.W konkursie wzięło udział  29  uczniów z ośmiu szkół powiatu śremskiego oraz  czworo uczniów szkoły w Bodzyniewie- organizatora konkursu.  Uczniowie w części pisemnej odpowiadali na pytania zawarte w teście. W bieżącym roku tematyka konkursu dotyczyła zagadnień i postaci związanych z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości – roli Wielkopolan w tym dziele. W części plastycznej uczniowie wykonywali pracę plastyczną do wierszy o tematyce patriotycznej, ukazujących piękno naszej Ojczyzny. Jury w skład którego weszli: pan Mariusz Kondziela, dyrektor muzeum Śremskiego, pani Barbara Jahns, pan Jerzy Kondras, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie oceniło prace konkursowe.  Nagrody dla uczestników oraz dojazd sfinansowane zostały przez gminę Śrem. Serdecznie dziękujemy! Nauczycielom i uczniom, dziękujemy za udział w konkursowych zmaganiach. Radzie Rodziców szkoły w Bodzyniewie dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu.

Czytaj dalej →