Śladami gen. Józefa Wybickiego

25 września uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w warsztatach „Śladami gen. Józefa Wybickiego” zorganizowanych przez Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Dzieci zwiedzały miejsca związane z autorem naszego hymnu znajdujące się w Manieczkach i Brodnicy. O życiu i działalności gen. Wybickiego opowiadał nam pan przewodnik. Na zakończenie wycieczki gościliśmy w Pałacu Mańkowskich w Brodnicy, gdzie o historii miejsca opowiedział nam p. Jerzy Mańkowski – obecny właściciel pałacu. Na zakończenie czekał na nas pyszny poczęstunek. Serdecznie dziękujemy organizatorom wycieczki.

Czytaj dalej →

„Powstanie Wielkopolskie. Pamiętamy!”

W czerwcu nasza szkoła zgłosiła swój udział do konkursu „TYDZIEŃ OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W SZKOŁACH”. DOŚWIADCZENIA I PLANY, który to – konkurs –  organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia w Poznaniu. Jednym z działań podjętych w naszej szkole było spotkanie „Szkoła wielopokoleniowa”, które odbyło się 27 września. Zebrani (uczniowie, członkowie społeczności lokalnej) wysłuchali prelekcji. Pan Radosław Franczak z Muzeum Śremskiego przybliżył najważniejsze wydarzenia oraz postaci związane z Powstaniem Wielkopolskim. Uczniowie przygotowali program artystyczny „Powstanie Wielkopolskie. Pamiętamy!” Dzieci z  oddziałów przedszkolnych oraz klas  1– 8 prezentowały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu. Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie, serdecznie dziękujemy za pokrycie kosztów prelekcji.

Czytaj dalej →

Dbamy o higienę.

W ostatnim tygodniu września Biedronki dowiedziały się jak dbamy o higienę. Celem zajęć było kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, poznanie przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała, omówienie sposobu ich używania.

Czytaj dalej →