Poznajemy wartości – uczciwość.

Galeria

W piątek 24  listopada uczniowie klas czwartej, piątej, szóstej i siódmej uczestniczyli w lekcji wychowawczej która pomagała im poznać, czym jest uczciwość. Uczestnicy zajęć mieli okazję podzielić się tym jak rozumieją pojęcie uczciwość. Byli bardzo zaangażowani i wskazywali przykłady postępowania człowieka uczciwego. Z uwagą wysłuchali opowiadania a następnie interpretowali jego treść pogłębiając w ten sposób rozumienie czym jest uczciwość. Lekcje wychowawcze poświęcone wartościom to jedno z działań w ramach projektu – przybliżającego wartości – zawartego w programie wychowawczo-profilaktycznym naszej szkoły.