Poznajemy wartości: rodzina

W piątek 15 grudnia odbyła się godzina wychowawcza – w ramach projektu Poznajemy wartości –  która przybliżała uczniom klas 4- 7 wartość jaką jest rodzina. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, poznawali obowiązki członków rodziny oraz oglądali krótkie filmy przybliżające postaci mamy i taty –ich zaangażowanie w wychowanie dzieci.