Bezpieczna szkoła, bezpieczne ferie

W dniu 9 lutego w naszej szkole gościli sierżant Daria Góra i młodszy aspirant Tomasz Kolański, którzy odbyli pogadanki z uczniami pierwszego etapu edukacyjnego oraz drugiego etapu edukacyjnego. Dzieci przypomniały sobie jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe. Prowadzący spotkanie przybliżyli również uczniom informacje na temat zjawiska  przemocy rówieśniczej oraz jak reagować w takiej sytuacji. podjęty został również temat bezpieczeństwa w Internecie.