Zajęcia z doradztwa zawodowego

Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie klasy siódmej przedstawiali swoje umiejętności oraz dyskutowali, które z nich mogą się przydać w pracy zawodowej.