IX powiatowy konkurs historyczno-plastyczny „Sławni Wielkopolanie”

W dniu 7 marca  2018 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie odbył się IX Powiatowy konkurs historyczno-plastyczny „Sławni Wielkopolanie” pod Patronatem Burmistrza Śremu.
Zebranych powitała dyrektor  szkoły pani Małgorzata Kardasz.W konkursie wzięło udział  29  uczniów z ośmiu szkół powiatu śremskiego oraz  czworo uczniów szkoły w Bodzyniewie- organizatora konkursu.  Uczniowie w części pisemnej odpowiadali na pytania zawarte w teście. W bieżącym roku tematyka konkursu dotyczyła zagadnień i postaci związanych z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości – roli Wielkopolan w tym dziele. W części plastycznej uczniowie wykonywali pracę plastyczną do wierszy o tematyce patriotycznej, ukazujących piękno naszej Ojczyzny. Jury w skład którego weszli: pan Mariusz Kondziela, dyrektor muzeum Śremskiego, pani Barbara Jahns, pan Jerzy Kondras, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie oceniło prace konkursowe.  Nagrody dla uczestników oraz dojazd sfinansowane zostały przez gminę Śrem. Serdecznie dziękujemy! Nauczycielom i uczniom, dziękujemy za udział w konkursowych zmaganiach. Radzie Rodziców szkoły w Bodzyniewie dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu.

 

Zwycięzcy części plastycznej:
I miejsce- Natalia Sójka – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie;
II miejsce: Aylin Berber – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie;
III miejsce: Gabriela Ronke – Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie im. Mikołaja Kopernika;
Wyróżnienie: Aleksandra Tyczyńska – Szkoła Podstawowa im. Janusza  Kusocińskiego w Dolsku;

Zwycięzcy części pisemnej:
I miejsce: Grzegorz Mańczak – Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie;
II miejsce: Oliwier Browarny – Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie;
III miejsce:
-Szymon Kucharczyk – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie;
-Maksymilian Bartz – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.