Wartości…

W piątek 9 marca odbyła się godzina wychowawcza – dla uczniów klas od 4 do 7 – poświęcona wartościom. Lekcję o odwadze poprowadził pan Jędrzej Guzewski. Uczniowie mieli okazję – rozmawiając o odwadze – przypomnieć sobie postaci historyczne oraz z literatury, które ich zdaniem były odważne. To już kolejna lekcja związana z realizacją projektu zawartego w programie wychowawczo -profilaktycznym szkoły poświęconym wartościom.