„Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w gminie Śrem”

W ramach realizowanego w szkole projektu „Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w gminie Śrem” dziewczynki z klasy 4 były 16 maja na wycieczce w Kórniku.