Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Ryszard Pazgrat. Po Eucharystii społeczność szkolna i goście odśpiewali hymn państwowy, po czym delegacja uczniów złożyła kwiaty przed tablicą patrona szkoły. Tradycyjnie już – w obecności gości oraz uczniów i pracowników szkoły- wręczone zostały: świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy za reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych, dyplomy za wzorową frekwencję, za postępy w nauce, za pracę w samorządzie uczniowskich i szkolnym wolontariacie. Uczennica Łucja z klasy czwartej otrzymała stypendium za wysokie wyniki w nauce z języka angielskiego, Dyzia (nagroda dla uczniów kończących I etap edukacyjny) otrzymała uczennica Magdalena. Dziękowaliśmy również rodzicom zaangażowanym w życie szkoły. Pod opieką pani Olgi uczniowie przygotowali dla wszystkich wesoły program artystyczny. Pani dyrektor w swoim przemówieniu zachęciła wszystkich – dzieci oraz dorosłych- żeby nie skupiali się w życiu na błędach (wszyscy je popełniamy) ale żeby koncentrowali się na tym co nam się udało, co dobrego nas spotkało. Życzyła takiego spojrzenia na życie również w wakacje, żeby były one kolorowe i bezpieczne.