„Powstanie Wielkopolskie. Pamiętamy!”

W czerwcu nasza szkoła zgłosiła swój udział do konkursu „TYDZIEŃ OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W SZKOŁACH”. DOŚWIADCZENIA I PLANY, który to – konkurs –  organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia w Poznaniu. Jednym z działań podjętych w naszej szkole było spotkanie „Szkoła wielopokoleniowa”, które odbyło się 27 września. Zebrani (uczniowie, członkowie społeczności lokalnej) wysłuchali prelekcji. Pan Radosław Franczak z Muzeum Śremskiego przybliżył najważniejsze wydarzenia oraz postaci związane z Powstaniem Wielkopolskim. Uczniowie przygotowali program artystyczny „Powstanie Wielkopolskie. Pamiętamy!” Dzieci z  oddziałów przedszkolnych oraz klas  1– 8 prezentowały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu. Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie, serdecznie dziękujemy za pokrycie kosztów prelekcji.