Sprzątanie świata

Uczniowie I i II etapu edukacyjnego tradycyjnie już zaangażowali się w akcję Sprzątania świata.