Pracownicy

 GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor:

mgr Małgorzata Kardasz
dyrektor, nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego

Nauczyciele:

 1. mgr Adamska Marzena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

 2. mgr  Galler – Włodarczak Joanna– nauczyciel fizyki

 3. mgr Gendek Maciej – nauczyciel wychowania fizycznego

 4. mgr Genderka – Plackowska Olga- pedagog szkolny, bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogika

 5. mgr Guzewski Jędrzej – nauczyciel języka angielskiego

 6. mgr  Kaptur Aneta– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 7. mgr  Kukowiecka Milena– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 8. mgr  Kwiręg Agnieszka – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

 9. mgr Mańczak Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 10. mgr Marcinkowska Barbara – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

 11. mgr Mazurkiewicz Natalia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 12. mgr Mikołajczak Barbara – nauczyciel języka niemieckiego

 13. mgr Mizia Krystyna – nauczyciel matematyki, przyrody, chemii

 14. mgr Morawska Wioletta – nauczyciel przyrody i biologii

 15. mgr Nowacka Bożena – nauczyciel religii i historii

 16. mgr Pawłowska Aldona – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 17. mgr Paterczyk Maciej – nauczyciel zajęć technicznych

 18. mgr Sławek Małgorzata  – nauczyciel geografii

 19. mgr Walewski Tomasz – nauczyciel muzyki  i plastyki


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 • mgr Jankowiak Agnieszka     sekretarz szkoły

 • Jurga Barbara                          sprzątaczka

 • Szczepaniak Grażyna             sprzątaczka

 • Nowak Marian                          sprzątacz

 • Kaptur Waldemar                     woźny

 • Jaszkiewicz Agata                   starsza pokojowa 

 • Szczepaniak Zuzanna             starsza pokojowa