Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Bodzyniewo 35 63 - 100 Śrem
tel. 61 28 16 995
tel. kom. 880 495 672
fax. 61 28 16 510
NIP 785-16-11-256
REGON 000941004
www.spbodzyniewo.srem.pl

Koordynator do spraw dostępności – Małgorzata Kardasz, e-mail: sekretariat@spbodzyniewo.srem.pl, nr tel 880 495 672