mgr Małgorzata Kardasz

Dyrektor, nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego