mgr Olga Genderka – Plackowska

Pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista do pracy z dziećmi ze spektrum Autyzmu i Aspergera, oligofrenopedagog