Oferta edukacyjna

Oferta Edukacyjna  Szkoły Podstawowej

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Misja szkoły: W szkole w centrum uwagi znajduje się uczeń. Może on w życzliwej atmosferze i w poczuciu akceptacji osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości, zdobywać wszechstronną wiedzę i rozwijać zainteresowania. Przygotowujemy go do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, gdzie kierować się będzie uniwersalnymi wartościami jakimi są: dobro, miłość, uczciwość i odpowiedzialność. Aby to osiągnąć postępujemy według słów Janusza Korczaka: ”Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie zanim zechcesz poznać dziecko. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom zaczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.”

W ramach zajęć dydaktycznych realizujemy:

 • naukę języka  angielskiego,
 • programy profilaktyczne „Spójrz inaczej”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi, wiemy co jemy”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”,
 • naukę pływania  w klasach III i IV

Proponujemy  twórczą edukację w  kołach zainteresowań:

 • plastycznym,
 • matematycznym,
 • językowym
 • sportowym.

Ponadto zapewniamy:

 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00,
 • jednozmianowy system nauczania,
 • opiekę dydaktyczno- wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach 800-1425, a w poniedziałki do 15.20
 • małoliczne klasy, pozwalające nauczycielowi na indywidualne podejście do każdego    ucznia,
 • opiekę logopedyczną,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • opiekę higienistki,
 • wykwalifikowaną i twórczą kadrę pedagogiczną.
 
Oferujemy także:
 • organizację różnorodnych imprez dla dzieci, konkursów, zabaw szkolnych i międzyszkolnych,                             
 • obiady dla dzieci potrzebujących,
 • udział w projektach promujących zdrowe odżywianie: „warzywa i owoce” i „pij mleko”,
 • udział w programach:   „Edukacja Twoją Szansą”, „Moja Mała Ojczyzna”,
 • miłą i bezpieczną atmosferę,
 • czyste, wyremontowane sale lekcyjne.

Udostępniamy uczniom:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną,
 • plac zabaw,
 • boiska sportowe,
 • pracownię informatyczną,
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię.

Organizujemy cyklicznie:                                                                    

 • Festyny Rodzinne,
 • konkurs historyczno – plastyczny Sławni Wielkopolanie,
 • zawody sportowe,
 • Przegląd Teatrzyków Szkolnych,
 • Święto Patrona Szkoły,                                   
 • konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje,
 • wycieczki krajoznawcze i rajdy,
 • wyjazdy na spektakle teatralne, seanse filmowe i lekcje muzealne,
 • liczne imprezy okolicznościowe.